Ara

Tüketicinin Korunması Kanunu

 

 

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 4077

Kabul Tarihi : 23/2/1995

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34