Ara

Kullanım Koşulları Sözleşmesi

1.    PORTAL KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI 

1.1. Bu internet sitesini (Kısaca "PORTAL" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız, bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "PORTAL"ı kullanmaktan vazgeçiniz. "PORTAL" sahibi bu “PORTAL”da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "PORTAL”ı ve “PORTAL” kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2.Bu “PORTAL”ın sahibi Dünya Ticaret Merkezi B1 Blok K:3 No:178 Bakırköy/İSTANBUL adresinde mukim TAKASDEPO Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca "TAKASDEPO" olarak anılacaktır)’dir. “PORTAL”da sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler TAKASDEPO Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır

1.3. Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin, programların v.s. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan TAKAS DEPO sorumlu değildir.  TAKAS DEPO, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk  kabul etmez.

1.4. Bu “PORTAL”’da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “PORTAL”ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "TAKASDEPO" "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. "TAKASDEPO" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “PORTAL” hizmetlerinden yararlanan ve “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 

1.5. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" 10/7/2011 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL”ı kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur.  İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca, "TAKASDEPO" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Üyelik Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE         : "TAKASDEPO" tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.takasdepo.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

2.2. KULLANICI     : “PORTAL”a ve/veya "TAKASDEPO VERİTABANI"na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK        : “PORTAL” üzerinden “PORTAL” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “PORTAL”a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK        :  “PORTAL”dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "TAKASDEPO ARAYÜZÜ" : Başta "ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "TAKASDEPO VERİTABANI"ından sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "TAKASDEPO"e ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6.  TAKASDEPO VERİTABANI : “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "TAKASDEPO"e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

2.7. "ÜYE"         : "TAKASDEPO" tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, "TAKASDEPO" tarafından “PORTAL” üzerinde tanımlanan "ÜYE"lik sürecini tamamlayarak; "TAKASDEPO"in elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri "ÜYE"lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi "KULLANICI".

2.8.  "ÜYE SÖZLEŞMESİ"  : “PORTAL” dahilinde "TAKASDEPO" tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; "TAKASDEPO" ile "ÜYE" arasında  üyelik kayıt sürecinde "ÜYE"nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. "TAKASDEPO", "ÜYE SÖZLEŞMESİ"ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle "ÜYE"nin onayına sunabilir. Bu durumda "ÜYE" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

3. TAKASDEPO HİZMETLERİ

3.1. "TAKASDEPO", "ÜYE"ler tarafından "TAKASDEPO VERİTABANI"na yüklenen içeriklerin "KULLANICILAR" tarafından “PORTAL” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle "TAKASDEPO VERİTABANI" üzerinden sorgulanabilmesini ve “PORTAL” üzerinden "TAKASDEPO"e ait arayüzler tarafından  görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. "TAKASDEPO", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine;  ilanlarını yayımlama, sanal mağaza açma, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma ve verme, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme, "KULLANICILAR" ve/veya "ÜYE"lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, “PORTAL” dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma  gibi işlemleri “PORTAL” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

3.3. "TAKASDEPO", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine “PORTAL” içerisinde "KULLANICILAR"ın "ÜYE"lerin ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.4.  "TAKASDEPO", "ÜYE"lerin “PORTAL” dahilinde yayımladıkları ilanlara ve yaptıkları işlemlere ilişkin diğer "ÜYE"ler tarafından “PORTAL” üzerinden "TAKASDEPO"e yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca “PORTAL” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da “PORTAL” üzerinden "ÜYE"lerinin hizmetine sunmaktadır.

3.5. "TAKASDEPO", "ÜYE"lerine “PORTAL” dâhilinde gerçekleştirdiklere işlemlere, beğenilerini yönelik “PORTAL” içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ilanlara ilişkin diğer "ÜYE" ve "KULLANICI"ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.6. "TAKASDEPO" tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler "TAKASDEPO" tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen "TAKASDEPO"in yetkisi dâhilindedir. "TAKASDEPO" bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4. TAKASDEPO PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "KULLANICILAR" yalnızca hukuka uygun amaçlarla “PORTAL” üzerinde işlem yapabilirler. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda, "KULLANICILAR"ın ve "ÜYE"lerin, “PORTAL” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Ayrıca PORTAL, maddede bahsi geçen durumlarla karşılaşıldığında kullanıcının site kullanımını engelleyebilir.

4.2. “PORTAL”, "ÜYE"ler tarafından "TAKASDEPO VERİTABANI"na yüklenen "İÇERİK"lerin "KULLANICI"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "TAKASDEPO", "KULLANCI"lar tarafından görüntülenen "İÇERİK"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İÇERİK"ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

4.3.  "KULLANICI" “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "TAKASDEPO" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

4.4. KULLANICI’ lara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda ( Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan KULLANICI sorumludur. Aynı şekilde KULLANICI, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük KULLANICI’ ya aittir.

4.5. KULLANICI’ nın PORTAL’ a bildirdiği posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir. KULLANICILAR, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

4.6. KULLANICI, www.takasdepo.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre, v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. KULLANICI’ nın sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncükişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICI’ nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla www.takasdepo.com’ un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.7. “PORTAL” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; "ÜYE"ler tarafından  oluşturulan ilanlardan ve "İÇERİK"lerden dolayı "TAKASDEPO"in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "TAKASDEPO" çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, "TAKASDEPO" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.8. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "TAKASDEPO"e “PORTAL” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "TAKASDEPO", "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından "TAKASDEPO"e iletilen veya “PORTAL” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.9. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, “PORTAL” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "TAKASDEPO"’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.10. "TAKASDEPO", “PORTAL” dahilinde sunulan hizmetleri ve “PORTAL” dahilinde erişilen "İÇERİK"leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "TAKASDEPO", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4.11. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "TAKASDEPO"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "TAKASDEPO" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "TAKASDEPO" tarafından yapabilir. "TAKASDEPO" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği "KULLANICI" veya "ÜYE"ye aittir.

4.12. "KULLANICI"lar, “PORTAL” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "ÜYE" veya "TAKASDEPO"in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

4.13. "TAKASDEPO", “PORTAL”’ üzerinden   "KULLANICILAR" veya "ÜYE"ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "ÜYELİK SÖZLEŞME"leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "TAKASDEPO" aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “PORTAL”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

4.14. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "TAKASDEPO VERİTABANI"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "TAKASDEPO VERİTABANI"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak takasdepo tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.15. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "TAKASDEPO"in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "TAKASDEPO’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.16. “PORTAL” üzerinden yayınlanan ilanların, "TAKASDEPO ARAYÜZÜ"nün  "TAKASDEPO"in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

4.17. ”PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK"in "TAKASDEPO’in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce "TAKASDEPO sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

4.18.  ”PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve "TAKASDEPO"in yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

4.19.  "TAKASDEPO VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen takasdepo’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.    FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “PORTAL” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “PORTAL”nin (sınırlı olmamak kaydıyla "TAKASDEPO VERİTABANI", "TAKASDEPO ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "TAKASDEPO"in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) ""TAKASDEPO"'e ait ve/veya  "TAKASDEPO" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "KULLANICI"lar, "TAKASDEPO" hizmetlerini, "TAKASDEPO" bilgilerini ve ""TAKASDEPO"’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "TAKASDEPO"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip  değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "TAKASDEPO" tarafından sarahaten  izin verilen durumlar haricinde "TAKASDEPO"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu "Portal Kullanım Koşulları"  dahilinde "TAKASDEPO" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "TAKASDEPO"; "TAKASDEPO" hizmetleri, "TAKASDEPO" bilgileri, "TAKASDEPO" telif haklarına tabi çalışmaları, "TAKASDEPO" ticari markaları, "TAKASDEPO" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6.    PORTAL KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"TAKASDEPO", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "Portal  Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “PORTAL”’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Portal Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. TAKASDEPO, "KULLANICI" ların ve "ÜYE" lerin siteye her girişte Portal Kullanım Koşulları sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. İşbu "Portal Kullanım Koşulları"  kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7.    MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "TAKASDEPO" işbu "Portal Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "ÜYELİK SÖZLEŞME”sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.  Bu ve bunun gibi durumlar, "TAKASDEPO" açısından,  gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "TAKASDEPO"in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

"Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "TAKASDEPO"in gerekli özeni göstermesine rağmen  önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Portal Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Portal Kullanım Koşulları"  dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.   YÜRÜRLÜLÜK  VE KABUL

İşbu "Portal Kullanım Koşulları"  "TAKASDEPO" tarafından “PORTAL” içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, işbu sözleşme hükümlerini “PORTAL”yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ""TAKASDEPO", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “PORTAL” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İşbu Sözleşme KULLANICI tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.