Ara

Ek-2 İlan Hizmetleri

“TAKASDEPO” “Portal” üzerinden vermekte olduğu ilan hizmetlerini çeşitli kategoriler altında üyelerinin kullanımına sunmaktadır. “TAKASDEPO Üyelik Sözleşmesi” içerisinde Portal üzerinden sunulan hizmetler `İlan Programları` adıyla anılmaktadır. Bu dokümanda bu hizmetlerin “TAKASDEPO” “Portal”ında yapılan kategorizasyonuna uygun olarak tanımlanması, ilgili hizmetlerin sunumu ve yararlanılmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

“Üye”ler işbu dokümanda belirtilen “Hizmet”lere ilişkin olarak ilgili “Hizmet”lerin “Portal” içerisinde detaylı olarak açıklandığı hüküm ve koşullara uygun olarak hareket etmekle mükelleflerdir. “TAKASDEPO”in “Portal” içerisinde tanımlandığı kapsam dışında ilgili “Hizmet”lere ilişkin yerine getirmek mükellefiyeti altında olduğu herhangi bir sorumluluk yoktur.

TAKASDEPO İlan Hizmetleri işbu dokümanda üç kategori altında tanımlanmaktadır. Bu kategoriler sırasıyla:

  1. Dopingler
  2. Vitrinler
  3. Özel İlan Sayfaları Hizmetleri

Özel ilan sayfaları hizmetleri

“Üye”lerin “TAKASDEPO Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin TAKASDEPO tarafından belirlenen ücret karşılığında “Üye”ler tarafından “mağaza” adı altında oluşturulacak özel ilan sayfalarında toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir.

Özel ilan hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Portalın ilgili bölümünde “Üye”lere yönelik açıklamalarda belirtilir. “Üye”ler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.

Dopingler

“Üye”ler Portal dahilinde yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan farklı biçimlerde Portal kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla “TAKASDEPO” tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (Doping) hizmetlerinden yararlanabilirler.

Bu “Hizmet” sayesinde “Üye”ler “TAKASDEPO Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilirler. İçeriği ve ücreti TAKASDEPO tarafından belirlenen dopinglerden birinin ya da birkaçının Üye tarafından ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde, söz konusu ilan; Üye tarafından seçilmiş olan doping ya da dopinglerin özelliklerine göre, Listelemede aynı doping ya da dopinglerin seçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir. Doping sadece seçilmiş olduğu ilana aittir,üye tarafından seçilmiş olduğu süre bitiminden önce yada sonra farklı bir ilana aktarılamaz, dopingin TAKASDEPO kaynaklı sayfa hatalarından yada TAKASDEPO veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerle görüntülenmesinde doğacak süre kaybı TAKASDEPO tarafından dopingin süresine sorunlu günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir.

Doping içerik ve ücretleri TAKASDEPO tarafından belirlenir. TAKASDEPO söz konusu içerik ve ücretleri “Portal”da Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Dopingi yayında olan ilanın üye tarafından yayından kaldırılması yada bağlı bulunduğu ilanın sitekurallarına aykırı olduğu durumlarda TAKASDEPO ilanı ve dopingi yayından kaldırır ve ilan sahibine (üye’ye) ödeme iadesi yapmaz.

TAKASDEPO tarafından “Portal”da sunulan doping hizmetleri, dopingli ilanları diğer ilanlardan ayırma türüne göre 3kategoride tanımlanmaktadır. Bu kategoriler;

  1. İlanın listelemedeki sırasına yönelik dopingler, (Listelerde Göz Önündeyim)
  2. İlanın listelemedeki biçimine yönelik dopingler, (Vitrin)
  3. İlanın listelemedeki özel konumuna yönelik dopingler (Farklıyım)

İlanın listelemedeki sırasına yönelik dopingler (Listelerde Göz Önündeyim):

Bu doping türlerinin bir tanesinden yararlanılarak oluşturulan ilanların söz konusu dopingten yararlanılmadan oluşturulmuş ilanlara göre listelemede daha yukarı sırada görüntülenmesi sağlanmaktadır. TAKASDEPO; ilanların listelemede ön sıralarda yer almasını sağlayan bu doping türlerinde TAKASDEPO “portal”ı üzerinde ilgili sayfalardan “Üye”lere duyurmak suretiyle istediği zaman değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.

İlanın listelemedeki biçimine yönelik dopingler (Vitrin):

Bu doping türlerinin bir tanesinden yararlanılarak oluşturulan ilanların söz konusu dopingden yararlanılmadan oluşturulan ilanlara göre sayfa vitrinlerinde gösterimi sağlanmaktadır. TAKASDEPO; ilanların vitrin gösterimlerinde yer almasını sağlayan bu doping türlerinde TAKASDEPO “portal”ı üzerinde ilgili sayfalardan “Üye”lere duyurmak suretiyle istediği zaman değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.

Bu doping türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki linklerde yer almaktadır:

  1. Anasayfa Vitrini
  2. Kategori Vitrini
  3. Farklıyım

İlanın listelemedeki özel konumuna yönelik dopingler (Farklıyım)

Bu doping türlerinin bir tanesinden yararlanılarak oluşturulan ilanların söz konusu dopingden yararlanılmadan oluşturulan ilanlara göre özel kategorilerde görüntülenmesi sağlanmaktadır. TAKASDEPO; ilanların özel kategorilerde yer almasını sağlayan bu doping türlerinde TAKASDEPO “portal”ı üzerinde ilgili sayfalardan “Üye”lere duyurmak suretiyle istediği zaman değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir. 

“TAKASDEPO” tarafından sunulan doping hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Portalın ilgili bölümünde “Üye”lere yönelik açıklamalarda belirtilir. “Üye”ler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.